Make your own free website on Tripod.com

Pengurusan Aktiviti-Aktiviti Bahasa

 

Laman ini akan membuat pengkhususan dalam bidang pengurusan aktiviti-aktiviti bahasa. Pengguna boleh mendapatkan maklumat tentang bagaimana untuk menguruskan pertandingan-pertandingan bahasa, apakah format pertandingan dan bagaimanakah cara pemarkahan pengadil.

Pertandingan-pertandingan itu meliputi aktiviti bahas, forum, pertandingan pidato, mendeklamasi sajak dan membaca syair.