Make your own free website on Tripod.com

Piagam Pelanggan

  1. Menguruskan dan mengendalikan program pendidikan guru dengan teratur dan mapan selaras dengan kurikulum yang ditetapkan
  2. Menyediakan kemudahan yang selesa, lengkap dan mencukupi berdasarkan keperluan program pendidikan guru
  3. Mengamalkan proses pengajaran pemelajaran dengan strategi pelaksanaan yang sesuai dan menepati kehendak kurikulum pendidikan guru
  4. Menyediakan sistem pengurusan maklumat yang lengkap dan berkesan
  5. menerap secara berterusan nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesionalisme perguruan
  6. Mengamalkan sistem komunikasi yang cekap dan bijaksana
  7. mengamalkan nilai-nilai murni dan budaya penyayang
  8. menyediakan persekitaran yang bersih, selesa, kondusif dan selamat